10-11.12.2015

POSZUKIWACZ-ARCHEOLOG MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WSPÓŁPRACY POSZUKIWACZY, ARCHEOLOGÓW,MUZEALNIKÓW I KONSERWATORÓW ZABYTKÓW.


Komentarze