Obiekt 770

Pz 770 woda została usunięta i powinien do naszej następnej wizyty wyschnąć.
Komentarze