Obiekt 770

Prace  zabezpieczające w izbie bojowej. 


Komentarze