Obiekt 770

Płyta pancerna oczyszczona i pomalowana podkładem,przygotowana do montażu prowadnic.
Docelowym miejscem zamontowania płyty jest izba flankująca.
Komentarze